آزمون آنلاین شیمانا

  • دبستان تا دکتری
  • انتخاب مبحث آزمون به دلخواه
  • زمان بندی طبق استاندارد سازمان سنجش
  • کارنامه تفکیکی
  • پاسخ نامه تستی و تشریحی
  • مراقب هوشمند مجازی و...

دعوت به همکاری

شیمانا در راستای توسعه تعامل با اولیا آموزشی به ویژه معلمان، دبیران، مشاوران و اساتید از ابتدایی تا دکتری، در نظر دارد تعداد معدودی حساب کاربری رایگان در اختیار این عزیزان قرار دهد.

دیکشنری شیمانا

برگرفته از معتبرترین دیکشنری های لاتین شامل بیش از 109000 واژه لاتین. این دیکشنری دوطرفه است، یعنی هم قابلیت ترجمه فارسی به انگلیسی و هم انگلیسی به فارسی را دارد. جملات نمونه، فونوتیک، مترادف و متضادها، تلفظ صوتی، تاریخچه واژه و ... از دیگر ویژگی های منحصر به فرد دیکشنری شیمانا است.

شبکه شیمانا شبکه شیمانا منتشر شده در دوشنبه 1394/12/24 ساعت 20:41

کارنامه کنکور سراسری 93 :: رتبه 210 منطقه 2 گروه آزمايشي زبان هاي خارجي

جزییات بیشتر مربوط به این کارنامه نظیر: درصد دروس، نمره خام، رتبه در زیرگروه ها، معدل دیپلم، شهرستان، کد دیپلم، تعداد داوطلبان منطقه، آخرین رتبه مجاز در سهمیه و ... در ادامه آمده است
www.sanjesh.org
اعلام نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393
www.sanjesh.org
: اطلاعات ثبت نامي و آزموني

سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
منطقه 2 انگليسي اسلام 75 مرد
کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
5501 92 11 علوم تجربي 19/84 ----
----
----
قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
سه شش همدان تهران - تهران - مركزي همدان - همدان - مركزي همدان - همدان - مركزي همدان - همدان - مركزي
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه

بهيار کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
خير خير خير خير
:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي
رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي (پذيرش صرفا بر اساس سوابق تحصيلي) رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي (پذيرش بر اساس کنکور و سوابق تحصيلي ) دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق) بهياران ويژه فرهنگيان نيمه حضوري و مجازي و پرديس خودگردان روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي شماره داوطلبي
مجاز  مجاز** مجاز*** غيرمجاز غيرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي
مجاز  مجاز** مجاز*** ---- غيرمجاز مجاز مجاز زبانهاي خارجي

: شماره داوطلب   وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي :علوم تجربي
پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
 25%  25%  25%  25%  25% درصد تاثير سوابق تحصيلي 1
 213  244  195  209  205 رتبه در سهميه بين 182869 نفر 2
 425  482  387  421  422 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين443881 نفر 3
10372 10372 9982 10494 10713 نمره کل نهايي 4

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم تجربي
نمره درس عنوان درس رديف
 89/4  زبان و ادبيات فارسي  1
 94/7  زبان عربي  2
 62/7  فرهنگ و معارف اسلامي  3
 78/7  زبان خارجي  4
 9/4  زمين شناسي  5
 32/3  رياضيات  6
 76/0  زيست شناسي  7
 86/7  فيزيك  8
 66/7  شيمي  9

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي
علوم تجربي :
رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه)

433
آخرين رتبه مجاز در سهميه
( دوره هاي روزانه ونوبت دوم )
رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
68037 211 10713


: شماره داوطلب   :وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
چهار سه دو يک رتبه و نمره کل / زير گروه رديف
  25%   11.96%   11.96%   11.96% درصد تاثير سوابق تحصيلي 1
152 193 190 141 رتبه در سهميه بين 39373 نفر 2
393 488 500 403 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين99104 نفر 3
9839 6969 6969 9826 نمره کل نهايي 4

:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
نمره عنوان درس ترتيب
72/0 زبان و ادبيات فارسي 1
74/7 زبان عربي 2
89/4 فرهنگ و معارف اسلامي 3
89/4 زبان خارجي 4
57/7 زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني 5

:رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي
زبانهاي خارجي

رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه)

556
ماکزيمم نمره کل زير گروه ها رتبه کل در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه
( دوره هاي روزانه ونوبت دوم )
9839 210 16531کانال تلگرام شیمانا

برای ارتباط بیشتر با کاربران شیمانا و ارایه خدمات بهتر، کانال تلگرام شیمانا در تاریخ 6 بهمن 1394 راه اندازی شد.

در این کانال خدمات آموزشی متنوعی به صورت رایگان ارایه می شود.

ربات های شیمانا در تلگرام

شیمانا خدمات آموزش و آزمون آنلاین خود را در فضای تلگرام نیز ارایه می دهد. برای استفاده از خدمات ربات های شیمانا، بر روی هر عنوان کلیک کنید.

پهپاد کشاورزی

پهپادهای کشاورزی در چند سال اخیر رشد خوبی در ایران داشته اند. از مزایای این گونه پهپادها سم پاشی با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر است. همچنین مصرف آب در این روش 10 درصد روش های سنتی است.

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی

برای آَشنایی متقاضیان دریافت گواهینامه پایه سوم راهنمایی و رانندگی، آزمون های آنلاین به صورت استاندارد 30 سوالی و زمان 20 دقیقه ای به صورت کاملا رایگان برای شما تدارک دیده شده است.