شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
سه شنبه 05/11/95 ساعت 20:42
تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 31/05/91 ساعت 19:37

home
ارسال شده توسط شبکه شیمانا

در چه دروسی استاد آنلاین جذب می شود؟

در چه دروسی استاد آنلاین جذب می شود؟

برای جذب استاد آنلاین در دروس مختلف مقاطع تحصیلی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و این متقاضیان هستند که بر اساس توانمندی خود درس مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

 

مقطع دبیرستان

 

پایه تحصیلی نام درس
اول دبيرستان اقتصاد 1
اول دبيرستان مطالعات اجتماعي
اول دبيرستان زيست شناسي و علوم بهداشت
اول دبيرستان شيمي 1
اول دبيرستان فيزيك1
اول دبيرستان رياضي 1
اول دبيرستان شيمي 1
اول دبيرستان فيزيك1
اول دبيرستان ادبيات فارسي 1
اول دبيرستان زبان فارسي 1
اول دبيرستان دين و زندگي 1
اول دبيرستان زبان 1
اول دبيرستان عربي 1
اول دبيرستان ریاضی اول
اول دبيرستان مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
دوم دبيرستان اقتصاد 2
دوم دبيرستان جامعه شناسي 1
دوم دبيرستان تاريخ ايران وجهان 1
دوم دبيرستان جغرافيا 1
دوم دبيرستان تاريخ ادبيات 1
دوم دبيرستان عربي 2
دوم دبيرستان زيست شناسی و آزمایشگاه 1
دوم دبيرستان شيمي 2
دوم دبيرستان فيزيك2
دوم دبيرستان رياضي 2
دوم دبيرستان هندسه 1
دوم دبيرستان شيمي 2
دوم دبيرستان فيزيك2
دوم دبيرستان ادبيات فارسي 2
دوم دبيرستان زبان فارسي 2
دوم دبيرستان دين و زندگي 2
دوم دبيرستان زبان 2
دوم دبيرستان عربي 2
دوم دبيرستان آمار و مدل سازی
دوم دبيرستان آمار و مدل سازی
دوم دبيرستان ریاضی 2
دوم دبيرستان هندسه 1
دوم دبيرستان مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
سوم دبيرستان زبان 3
سوم دبيرستان عربي 3
سوم دبيرستان دین و زندگی 3
سوم دبيرستان زمین شناسی 3
سوم دبيرستان متون نظم و نثر
سوم دبيرستان جامعه شناسی 2
سوم دبيرستان مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
سوم دبيرستان رياضي سوم
سوم دبيرستان تاريخ ادبيات 2
سوم دبيرستان زبان فارسي 3
سوم دبيرستان آرايه هاي ادبي
سوم دبيرستان ادبيات فارسي 3
سوم دبيرستان جغرافيا 2
سوم دبيرستان تاريخ ايران و جهان 2
سوم دبيرستان روان شناسي سوم
سوم دبيرستان عربي 3
سوم دبيرستان فلسفه 3
سوم دبيرستان منطق
سوم دبيرستان رياضي 3
سوم دبيرستان زيست شناسي و آزمایشگاه 2
سوم دبيرستان شيمي 3
سوم دبيرستان فيزيك3
سوم دبيرستان فيزيك3
سوم دبيرستان شيمي 3
سوم دبيرستان جبر و احتمال
سوم دبيرستان حسابان
سوم دبيرستان هندسه 2
سوم دبيرستان ادبيات فارسي 3
سوم دبيرستان زبان فارسي 3
پيش دانشگاهي فيزيك پيش دانشگاهی - ریاضی
پيش دانشگاهي فيزيك پيش 1
پيش دانشگاهي ادبيات پيش 1
پيش دانشگاهي زبان پيش
پيش دانشگاهي آزمون آزاد
پيش دانشگاهي آزمون آزاد
پيش دانشگاهي آزمون آزاد
پيش دانشگاهي دین و زندگی پیش
پيش دانشگاهي رياضي پيش دانشگاهي
پيش دانشگاهي زمین شناسی پیش
پيش دانشگاهي ادبيات فارسي پيش 2
پيش دانشگاهي مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
پيش دانشگاهي ادبيات فارسي پيش 1
پيش دانشگاهي علوم اجتماعی - پیش دانشگاهی
پيش دانشگاهي جامعه شناسي فرهنگ
پيش دانشگاهي جغرافيا پيش دانشگاهي
پيش دانشگاهي تاريخ شناسي
پيش دانشگاهي روان شناسي پيش دانشگاهي
پيش دانشگاهي عربي پيش دانشگاهي
پيش دانشگاهي فلسفه پيش دانشگاهي
پيش دانشگاهي رياضي عمومی
پيش دانشگاهي زيست شناسي پيش دانشگاهي
پيش دانشگاهي شيمي پيش دانشگاهی
پيش دانشگاهي فيزيك پيش دانشگاهی 1
پيش دانشگاهي فيزيك پيش دانشگاهی - تجربی
پيش دانشگاهي گسسته
پيش دانشگاهي هندسه تحليلي
پيش دانشگاهي حساب ديفرانسيل و انتگرال
پيش دانشگاهي شيمي پيش


مقطع راهنمایی

 

پایه تحصیلی نام درس
اول راهنمایی فارسی اول
اول راهنمایی عربی اول
اول راهنمایی تعلیمات دینی اول
اول راهنمایی انگلیسی اول
اول راهنمایی آموزش حرفه و فن اول
اول راهنمایی ریاضی اول
اول راهنمایی علوم تجربی اول
اول راهنمایی تاریخ اول
اول راهنمایی جغرافیا اول
اول راهنمایی تعلیمات اجتماعی اول
اول راهنمایی آموزش قرآن اول
دوم راهنمایی فارسی دوم
دوم راهنمایی عربی دوم
دوم راهنمایی تعلیمات دینی دوم
دوم راهنمایی انگلیسی دوم
دوم راهنمایی آموزش حرفه و فن دوم
دوم راهنمایی ریاضی دوم
دوم راهنمایی علوم تجربی دوم
دوم راهنمایی تاریخ دوم
دوم راهنمایی جغرافیا دوم
دوم راهنمایی تعلیمات اجتماعی دوم
دوم راهنمایی آموزش قرآن دوم
سوم راهنمایی فارسی سوم
سوم راهنمایی عربی سوم
سوم راهنمایی تعلیمات دینی سوم
سوم راهنمایی انگلیسی سوم
سوم راهنمایی آموزش حرفه و فن سوم
سوم راهنمایی ریاضی سوم
سوم راهنمایی علوم تجربی سوم
سوم راهنمایی تاریخ سوم
سوم راهنمایی جغرافیا سوم
سوم راهنمایی تعلیمات اجتماعی سوم
سوم راهنمایی آموزش قرآن سوم
سوم راهنمایی دفاعی سوم


دانشگاهی

 

رشته نام درس
عمومی فرهنگ و معارف اسلامی
عمومی زبان و ادبیات فارس
عمومی زبان انگلیسی
آموزش ابتدایی - کاردانی ادبیات کودک و نوجوان
آموزش ابتدایی - کاردانی روش تدریس علوم تجربی
آموزش ابتدایی - کاردانی روش تدریس زبان و ادبیات فارسی
آموزش ابتدایی - کاردانی روش تدریس ریاضی
آموزش ابتدایی - کاردانی روانشناسی تربیتی
برق - الکترونیک- کاردانی مدار منطقی
برق - الکترونیک- کاردانی الکترونیک
برق - الکترونیک- کاردانی تحلیل مدارهای الکتریکی
برق - الکترونیک- کاردانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
برق - الکترونیک- کاردانی ریاضی
برق - قدرت- کاردانی تکنولوژی کارگاه برق
برق - قدرت- کاردانی ماشین های الکتریکی
برق - قدرت- کاردانی تحلیل مدارهای الکتریکی
برق - قدرت- کاردانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
برق - قدرت- کاردانی ریاضی
بهداشت محیط- کاردانی شیمی آب و فاضلاب
بهداشت محیط- کاردانی دفع زباله و فاضلاب
بهداشت محیط- کاردانی بهداشت هوا
بهداشت محیط- کاردانی کلیات خدمات بهداشتی
بهداشت محیط- کاردانی بهداشت آب
بهداشت محیط- کاردانی فیزیک
بهداشت محیط- کاردانی فیزیولوژی
کامپیوتر- کاردانی دروس تخصصی
کامپیوتر- کاردانی برنامه سازی کامپیوتر
کامپیوتر- کاردانی مدار منطقی
کامپیوتر- کاردانی زبان تخصصی
کامپیوتر- کاردانی ریاضی و آمار
حرارت سیالات- کاردانی انتقال حرارت
حرارت سیالات- کاردانی مکانیک سیالات
حرارت سیالات- کاردانی ترمودینامیک
حرارت سیالات- کاردانی نقشه کشی صنعتی
حرارت سیالات- کاردانی استاتیک و مقاومت مصالح
حرارت سیالات- کاردانی ریاضیات
حسابداری- کاردانی اقتصاد
حسابداری- کاردانی سازمان مدیریت
حسابداری- کاردانی حسابداری و حسابرسی
حسابداری- کاردانی اصول حسابداری
حسابداری- کاردانی ریاضی و آمار
مامایی- کاردانی بهداشت مادر و کودک
مامایی- کاردانی بیماری های زنان
مامایی- کاردانی جنین شناسی - نوزاد سالم و ناسالم
مامایی- کاردانی بارداری - زایمان
مامایی- کاردانی شیمی بیوشیمی
مامایی- کاردانی فیزیولوژی
معماری- کاردانی فن ساختمانی
معماری- کاردانی مبانی نظری و تئوری معماری
معماری- کاردانی ریاضی
مدیریت بازرگانی- کاردانی اقتصاد کلان
مدیریت بازرگانی- کاردانی اقتصاد خرد
مدیریت بازرگانی- کاردانی تئوری های مدیریت
مدیریت بازرگانی- کاردانی آمار و احتمال
مدیریت بازرگانی- کاردانی ریاضی
علوم آزمایشگاهی- کاردانی ایمنی شناسی و سرم شناسی
علوم آزمایشگاهی- کاردانی خون شناسی و بانک خون
علوم آزمایشگاهی- کاردانی باکتری شناسی و ویروس شناسی
علوم آزمایشگاهی- کاردانی انگل شناسی و قارچ شناسی
علوم آزمایشگاهی- کاردانی بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
عمران- کاردانی ایستایی 1 و 2
عمران- کاردانی ماشین آلات
عمران- کاردانی محوطه سازی و نقشه برداری و نقشه کشی ساختمان
عمران- کاردانی زمین شناسی و مکانیک خاک
عمران- کاردانی فیزیک
عمران- کاردانی ریاضی
ریاضی- کاردانی جبر خطی و جبر
ریاضی- کاردانی هندسیه و مبانی ریاضی
ریاضی- کاردانی کلیات روش ها و فنون تدریس
ریاضی- کاردانی ریاضی و آمار
صنایع غذایی- کاردانی اصول نگهداری و تکنولوژی محصولات
صنایع غذایی- کاردانی میکروبیولوژی مواد غذایی
صنایع غذایی- کاردانی شیمی و تجزیه مواد غذایی
صنایع غذایی- کاردانی فیزیک
صنایع غذایی- کاردانی ریاضیات
طراحی جامدات- کاردانی اجزاء ماشین
طراحی جامدات- کاردانی علم مواد
طراحی جامدات- کاردانی روش های تولید
طراحی جامدات- کاردانی نقشه کشی صنعتی
طراحی جامدات- کاردانی استاتیک و مقاومت مصالح
طراحی جامدات- کاردانی ریاضیات
تولیدات گیاهی- کاردانی ماشین های کشاورزی
تولیدات گیاهی- کاردانی گیاه پزشکی
تولیدات گیاهی- کاردانی آبیاری و خاک شناسی
تولیدات گیاهی- کاردانی باغبانی
تولیدات گیاهی- کاردانی زراعت
تولیدات گیاهی- کاردانی شیمی
تولیدات گیاهی- کاردانی گیاه شناسی عمومی
زبان انگلیسی- کاردانی دستور زبان و نگارش
زبان انگلیسی- کاردانی خواندن و درک مطلب
زبان انگلیسی- کاردانی روش تدریس زبان و ادبیات فارسی
زبان انگلیسی- کاردانی مهارتهای مطالعه زبان انگلیسی



هنرستان

 

رشته نام درس
کامپیوتر میانی کامپیوتر و سخت افزار
کامپیوتر برنامه سازی
کامپیوتر سیستم عامل
کامپیوتر شبکه
کامپیوتر بانک اطلاعاتی
کامپیوتر کلیه دروس
الکترونیک کلیه دروس
الکترونیک مبانی مخابرات
الکترونیک الکترونیک 2
الکترونیک الکترونیک 1
الکترونیک مدار الکتریکی
فرش کلیه دروس
فرش قلم زنی
فرش قالیبافی
فرش طراحی نقوش هندسی
فرش طراحی و نقاشی نقشه فرش
فرش طراحی نقوش سنتی
فرش بافت مقدماتی
فرش رنگرزی مفدماتی
فرش استاندارد طراحی نقوش سنتی
گرافیک کلیه دروس
گرافیک صفحه آرایی
گرافیک تاریخ هنر جهان
گرافیک خط در گرافیک
گرافیک طراحی 2
گرافیک طراحی 1
گرافیک تاریخ هنر ایران
گرافیک مبانی هنرهای تحسمی
حسابداری کلیه دروس
حسابداری حسابداری شرکتی
حسابداری حسابداری صنعتی
حسابداری ریاضی مالی
حسابداری آمار 2
حسابداری آمار 1
حسابداری اصول حسابداری 2
حسابداری اصول حسابداری 1
مکانیک کلیه دروس تخصصی
مکانیک تکنولوژی دیزل
مکانیک تکنولوژی مد
مکانیک اجزاء ماشین
مکانیک رسم فنی عمومی و تخصصی
مکانیک محاسبات فنی
معماری کلیه دروس تخصصی
معماری مبانی طراحی معماری
معماری مبانی هنرهای تجسمی
معماری ترسیم فنی و نقشه کشی
معماری آشنایی با بناهای تاریخی
معماری عناصر و جزئیات ساحتمانی
معماری شناخت مواد و مصالح
نقاشی کلیه دروس تخصصی
نقاشی طراحی 2
نقاشی طراحی 1
نقاشی تاریخ هنر جهان
نقاشی رنگ در نقاشی
نقاشی آشنایی با مکاتب نقاشی
نقاشی تاریخ هنر ایران
نقاشی مبانی هنرهای تجسمی
نقشه کشی کلیه دروس تخصصی
نقشه کشی روش های تعیین موقعیت
نقشه کشی محاسبه و ترسیم 2
نقشه کشی محاسبه و ترسیم 1
نقشه کشی فتوگرامتری مقدماتی
نقشه کشی هندسه
نقشه کشی مساحی
نقشه کشی نقشه برداری عمومی
نقشه کشی مبانی نقشه برداری
ساختمان کلیه دروس تخصصی
ساختمان روش های اجرایی ساختمان سازی
ساختمان نقشه کشی فنی ساختمان
ساختمان فناوری ساختمان های بتونی
ساختمان فناوری ساختمان های فلزی
ساختمان ایستایی
ساختمان نقشه برداری ساختمان
صنایع فلزی کلیه دروس تخصصی
صنایع فلزی نیم ساخته 2
صنایع فلزی نیم ساخته 1
صنایع فلزی جوش با برق
صنایع فلزی جوش با شعله گاز
صنایع فلزی رسم فنی
صنایع فلزی محاسبات فنی
الکتروتکنیک کلیه دروس تخصصی
الکتروتکنیک کارگاه برق صنعتی
الکتروتکنیک کارگاه سیم پیچی
الکتروتکنیک الکترونیک کاربردی
الکتروتکنیک ماشین های الکتریکی
الکتروتکنیک مدارهای الکتریکی
ساخت و تولید کلیه دروس تخصصی
ساخت و تولید اندازه گیری دقیق
ساخت و تولید شناخت و خواص مواد
ساخت و تولید اجراء ماشین
ساخت و تولید رسم فنی عمومی و تخصصی
ساخت و تولید محاسبات فنی
تاسیسات کلیه دروس تخصصی
تاسیسات تاسیسات برقی
تاسیسات تاسیسات حرارتی
تاسیسات تاسیسات بهداشتی
تاسیسات تاسیسات برودتی
تاسیسات نقشه کشی تاسیسات
تاسیسات رسم فنی عمومی
طراحی دوخت الیاف نساجی
طراحی دوخت تاریخ هنر ایران
طراحی دوخت الگو 2
طراحی دوخت الگو 1
طراحی دوخت دوخت 2
طراحی دوخت دوخت 1
طراحی دوخت طراحی اندام لباس
طراحی دوخت تاریخ هنر ایران
طراحی دوخت مبانی هنرهای تجسمی
طراحی دوخت کلیه دروس تخصصی

استاد آنلاین

دروس آنلاین

شیمانا

برای ثبت نظر و یا پرسش خود باید وارد سایت شوید.

عضویت در سایت - ورود به سایت

تلگرام شیمانا دیکشنری شیمانا
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص کارشناسی ارشد 96
مجتمع آموزشی غیردولتی هوشمند حکیم سنایی
خواندنی برگرفته از تلگرام
کدام موسسه آزمون مطابق کنکور است؟
نابغه ایرانی که نمی شناختم
ترمیم معدل برای کنکور ۹۶
ارسال رایگان کتاب با بانک کتاب
تمدید مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد
آفبا - فیزیک سال سوم ریاضی استاد سادات
چرا بايد آزمون برنامه ای گرفته شود ؟؟؟
همیشه مثبت باشیم
آفبا - شیمی پیش دانشگاهی 1 استاد بابایی
امید کوکبی آزاد شد
بیایید سانتیاگو باشیم!
هزینه (شهریه) دانشگاه های پردیس، بین الملل و خودگردان
برای قبولی در رشته مورد علاقه ام چه رتبه ای لازم دارم؟
برای قبولی در رشته مورد علاقه ام چه رتبه ای لازم دارم؟
برای قبولی در رشته مورد علاقه ام چه رتبه ای لازم دارم؟
انتخاب رشته به روش شیمانا
روش ورود به انتخاب رشته به روش شیمانا

آزمون آنلاین رایگان

آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ویژه متقاضیان دریافت گواهینامه

نکته و تست :: تاریخ شناسی(جغرافیای تاریخی) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
نکته و تست :: ادبیات فارسی (2)(درس هشتم: واقعه بزرگ) :: دوم دبیرستان عمومی
نکته و تست :: الگو 1(فصل 6: چگونگی رفع عیوب اندام) :: دوم هنرستان طراحی و دوخت
نکته و تست :: نقشه کشی معماری(دیگر علاءم ترسیم در پلان اجرای) :: سوم هنرستان نقشه کشی معماری
نکته و تست :: علوم زمین1و2(تشخیص بالا و پایین لایه ها) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم تجربی
نکته و تست :: شیمی (2)وآزمایشگاه(قطه ذوب و جوش - خواص فلزی و نا) :: دوم دبیرستان عمومی
نکته و تست :: زیست شناسی1و2(رونویسی و انواع آنزیمهای ANR پ) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم تجربی
نکته و تست :: نقشه کشى 1(مجهول یابی) :: دوم هنرستان نقشه کشی عمومی
نکته و تست :: فارسی(ستایش: ای یاد تو بر دل و زبانه) :: ششم دبستان عادی
نکته و تست :: زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(مواد دفعی جانوران) :: دوم دبیرستان علوم تجربی
نکته و تست :: فارسی بخوانیم (املاء) :: پنجم دبستان عادی
نکته و تست :: زیست شناسی و آزمایشگاه (1)(انتقال گازهای تنفسی) :: دوم دبیرستان علوم تجربی
نکته و تست :: شیمی(تفسیر ثابت تعادل - جهت پیشرفت) :: پیش دانشگاهی دبیرستان عمومی
نکته و تست :: ادبیات فارسی(لغت) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم انسانی
نکته و تست :: دوخت 1(فصل 3: انواع دوخت ها) :: دوم هنرستان طراحی و دوخت
نکته و تست :: زبان فارسی (2)(ادبیات فارسی 2 (عمومی دوم)) :: دوم دبیرستان عمومی
نکته و تست :: فیزیک 3 و آزمایشگاه(رابطه بین پتانسیل الکتریکی و م) :: سوم دبیرستان عمومی
نکته و تست :: علوم تجربی(باکتری) :: پنجم دبستان عادی
نکته و تست :: ریاضی عمومی 1و2(معادله درجه دوم) :: پیش دانشگاهی دبیرستان علوم تجربی
نکته و تست :: فیزیک(2) وآزماىشگاه(برآیند بردارها) :: دوم دبیرستان عمومی