شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
یکشنبه 1397/4/31 ساعت 07:19

تاریخ بروزرسانی: پنجشنبه 1394/9/5 ساعت 10:43

admin
ارسال شده توسط استاد شیمانا

جبر و احتمال - فصل ۱ - استقرای تعمیم یافته (فیلم)

جبر و احتمال - فصل ۱ - استقرای تعمیم یافته (فیلم)

این فایل یکی از هزاران فایل آموزشی گردآوری شده در بانک اطلاعاتی شیماناست.


محتوای درسی

آموزش

مجازی

نکته

کنکور سراسری

mp4

جمع بندی

جبر و احتمال - فصل ۱ - استقرای تعمیم یافته (فیلم)

ظرفیت ثبت پرسش و نظر تکمیل است. بعدا مراجعه کنید..
تلگرام شیمانا

کتاب های انتشارات شبقره